Swedish Startsida English Artiklar och nyheter Läsarnas frågor och artiklar På gång Kontakt Om oss Böcker
 
 
2020-08-19
På återseende
Kära Stjärnbarn, Somliga av oss har en
 Läs mer
2020-08-12
Resa till Antroelia 2020-08-10/11.
Natten 2020-08-10/11 reste jag med Svan
 Läs mer
2020-08-11
Resan till Universal Tower Building 2020-08-09/10.
Vid ankomsten dit blev jag informerad
 Läs mer
2020-08-09
Resan till Universal Tower Building 2020-08-08/09.
Natten 2020-08-08/09 reste Svan och ja
 Läs mer
2020-08-07
Resa till Planetariska Förbundet 2020-08-05/06.
Natten 2020-08-05/06 reste min ledsaga
 Läs mer
Visa nyhetsarkiv

RESAN TILL UNIVERSAL TOWER BUILDING 2020-08-08/09.
2020-08-09


Natten 2020-08-08/09 reste Svan och jag till UTB, United Tower Building, som ligger på planeten Dass i galaxen Proprion Nestor. Universums Högstas Råd har sitt säte i UTB och jag reste dit för att få hjälp med nedanstående ärende. UTB ser ut som Teleborgs Slott i Växjö – UTB är byggt med slottet som förebild. Inför Rådet höll jag följande anförande:

Kära medlemmar I Universums Högsta Råd,
Vid min resa till planeten Luta i Plejaderna 2020-07-29/30 höll jag ett anförande om den nuvarande situationen i Kina. De församlade, som hade haft många inkarnationer i Kina, gav mig då en djupare insyn i de kinesiska förhållandena. Bland mycket annat framkom följande. Jag citerar vad som då sades:

”Det går inte att införa demokrati i Kina utan mycket stora svårigheter. I var individ, i var medborgare i Kina, finns det inlagt ett program, som förbjuder detta. Med programmet följer även viss inlagd ondska. De är som robotar fast de är Människor. Trycker man på, med demokrati eller något annat som det inlagda programmet förbjuder, så försvarar de sig på visst programmerat sätt”.

Mau Zedong var en inkarnation av Hari – Rolux Dremets tvillingsyster. Hari hade en speciell kraft – hon kunde få Människor att tycka som hon tyckte. Systrarna Hari och Rolux Dremet hatade att vara feminina. De såg ned på det kvinnliga. Minns att Hari är det utomjordiska Högre Jaget till Mau Zedong. Hari ville inte se kvinnor på Jorden. Hari lyckades inom arabvärlden få till stånd lagar som kräver slöja för kvinnor. Så har skett i Iran och i Saudiarabien och i hela mellanöstern bär kvinnor slöja frekvent.

2016-04-21 meddelade Cepheus att Hari och Rolux Dremet hade upplöst sina själar – de fanns inte mer. Deras värld krävde ett nära samarbete med Ondskans energi. De orkade inte leva i den värld som nu obevekligt utvecklar sig mot kravlös Kärlek. Det Kina-program som Plejaderna upplyser om måste, enligt mitt förmenande, ha sitt ursprung i Hari. Hon sägs ha varit skicklig på sådant. Detta program synes inte vara beroende av om Hari lever eller är död. Som jag förstår lever detta program nu vidare utan henne.

Men nu gäller det att få bort detta program. Vi måste finna den som klarar av detta, och det är min önskan att vi först vänder oss till Guden Hird och, om hans energier inte räcker till, till någon av de 14 Budskapsänglarna hos Första Källan – den Yttersta Gudomen.

Det yttersta tyranniet i ett samhälle är inte kontroll genom undantagstillstånd. Det är kontroll via psykologisk manipulation av medvetandet, genom vilket verkligheten definieras så, att de som lever i den inte ens inser att de befinner sig i ett fängelse. De inser inte ens att det finns något utanför deras existensrum.

För cirka 300.000 år sedan våldtogs Människan av 4D-folket Anunnaki som finns på planeten Nibiru. De var experter på genetik. De kopplade ur det 12-strängade DNA-systemet i Människan och ersatte detta med två strängar, som är ett minimum för överlevnad. Detta gjorde att Människan fördummades. Hon kunde härefter endast använda 8-10 % av sin hjärnkapacitet. Anunnaki lade i Människan även in sonder som gjorde Människan till marionetter. Då Anunnaki lever av ond energi, såg de till så att Människan via krig skapade ångest, förtvivlan, skräck och vanmakt på Jorden – de energier som föder Anunnakifolket. Slutligen lade de ett mentalt ”nät” över Jorden, vilket förhindrade att Människan telepatiskt kunde kommunicera med sina utomjordiska vänner.

Men vi är nu alla på väg in i en ny tid, den GyllenLjusa Tidsåldern, och redan i början av 1990-talet var det mång Människor som hade fått sitt 12 strängade DNA-system att åter börja fungera. När Människans DNA börjar omstruktureras som ett spiralsystem bestående av 12 trådar och man börjar handla utifrån detta, kommer det att ge en otrolig kraft.

Jag vet inte hur denna situation ser ut i dag, 30 år senare, men om det fortfarande finns Människor som endast har 2 DNA-strängar, är det hög tid att en förändring sker. Människan måste en gång för alla bli befriade från Anunnakis yttersta tyranni.

Det är därför min önskan att vi kontrollerar med Guden Hird och med någon av Första Källans 14 Budskapsänglar hur det förhåller sig med denna sak. Vi måste ödmjukt be om hjälp i dessa två ärenden.

Vem eller vilka åtar sig dessa två ärenden? Jag har, som ni vet, inte den förmågan.
Ledamot nr 28.

Tillbaka

 

 
Inga evenemang inlagda.