RAY's CORNER
3. Förändringar att vänta på Jorden
Mer om Elysia!
2013-09-13
1. Bakgrund.

Taught är en utomjordisk person med vistelse ombord på det stora skeppet Athabantian. Han redogjorde hösten 2012, i en kanalisering till Mark Kimmel, för det Jordiska projektet ABIQUOR vilket Mark återgav som ett inlägg på sin hemsida 2012-09-30 vilket sedan Inga & Cagga översatte till svenska. Via den undersökning som gjordes av min adjutant Cepheus (som är en utomjording) fick jag veta att en person vid namn Klez var ansvarig för projektet ABIQUOR. Jag träffade honom på ett möte på Ashtar Commands flaggskepp Moona 2012-10-09/10. Jag var inbjuden av Klez för att bli delgiven hans synpunkter på projektet. 2012-10-11/12 hade jag ett uppföljningsmöte med Klez – även denna gång på skeppet Moona. Han ville se min snabbskiss på 6 A4-sidor över projektet ABIQUOR. Jag blev sedan kallad att framföra mina synpunkter på projektet, vilket jag nu döpt till Elysia-Projektet, i Heritrera-förbundet 2012-10-21/22. Vid denna min föredragning hade Elysia-projektet stigit till 17 A4-sidor.
I detta ärende besökte jag 2012-10-23/24 Spelmästarna, som även kallas den Yttre Guden, då de har stor praktisk kunskap på detta område. (Spelmästarna är beskrivna i Barbara Marciniaks bok Jorden – Nycklar från Plejaderna till Det Levande Biblioteket). Mötet följdes upp av ett möte i det Ljusa Herritrera-förbundet 2012-10-26/27. Jag lämnade slutligen över skisser och foton till arkitekten Albert Speer i Proprion Nestor 2013-01-30/31 då SOUL, den övergripande ledarorganisationen för projektet i Velix, vårt Universum, anmodat mig att göra detta. I dagsläget har jag en full A4-pärm om Elysia.

2. Tankekraft.

Elysia blirden ö i Östersjön som kommer att skapas med tankekraft. Detta är ett område på vilket vi inte kan säga att vi på Jorden har någon större erfarenhet. Vissa byggnadsverk på Jorden är dock skapade via tankekraft som till exempel åtminstone en av Egyptens pyramider. När stenarna ligger så tätt att det inte går att stoppa in det tunnaste mynt mellan dem, samt att dessa är så tunga att de knappt går att flytta - det indikerar att tankekraft kan ha använts vid uppförandet. Nu är det således snart dags för en hel ö med byggnader och växtlighet att i Sveriges närområde skapas på detta sätt.

En av BudskapsPortalens läsare undrade om inte den exakta materialbeskrivningen jag gjort i en tidigare artikel i nämnda webbtidning gick litet väl långt för att vara trovärdig. I slutet av 90-talet fick jag besök av de Äldste från Antroelia. De hade just kommit från planeten Er, Jordens Ljusa tvillingplanet. ”Vad gör ni där”, undrade jag. ”Vi planerar och planterar” blev svaret. Ja, de skapade hela skogar på den planeten. Gick det där så borde det kanske även gå här. Albert Speers högre jag har även med tankelkraft skapat hela städer på planeten Er. De är av typ Pompeji har man sagt. Även om husen i dessa städer har både toalett och badrum så har vi i dag kommit litet längre. Nu vill man ha topp modernt. Då krävs det detaljerade plan- och fasadritningar samt även VVS-ritningar. Den skapande tanken kopplas då till befintliga ritningar. Det är dessa som Högre Jaget till Albert Speer nu är i färd med att ta fram. Det krävs, för modern komfort, även modernt material av den typ jag föreslagit.

3. Konstens och musikens ö.

Det kommer att finnas stora och vackra samlingsbyggnader på Elysia, kanske i Elisabetansk eller Antik stil. 2013-02-21, lovade Cepheus undersöka om det var möjligt, som på skeppet Annlancia 1, att få salarna att storleksmässigt anpassa sig efter antalet besökare. Det betyder att salarna förblir delvis andliga, något av en stadsplanearkitekts mardröm. Men vi lär nog inte ha några stadsplane-arkitekter på Elysia.

Ja, Elysia skall även bli konstens och musikens förlovade ö. Ön kommer att vara extra inbjudande för konstnärer, författare, kompositörer, kläddesigner, arkitekter, lyriker, inredningsskapare, möbeldesigner, poppmusiker, förlagsverksamhet och filmskapande. Allt från skapandet till framförandet kommer de bästa förutsättningar råda. Ön kommer att ha gott om centra för konstnärer och hantverkare inom alla tänkbara områden såsom vävning, krukmakeri, slöjd, måleri mm. Förutom den lockelse som öns exotiska utseende och djurliv innebär, kommer utställningar och mässor att avlösa varandra i Elysias offentliga lokaler, och där dra till sig besökare. På ön kommer man att ta emot ungdomar från hela vår planet för utbildning i bl.a. kosmologi. När Människan fått förståelse, då försvinner krigen. Som Paulus en gång sade: ”Sanningen skall göra Eder fria.” På ön kommer även ett stort galaktiskt universitet att ligga där utomjordiska forskare kommer att mötas och utbyta åsikter och lärdom. Öns mässor, som även kommer att ha universellt inslag från planeter i skilda galaxer, kommer säkert att bli mycket uppmärksammade.

Kort sagt, Eysia, blir framtidens stora mötesplats på planeten Jorden. Elysia blir ön som alla talar om.