Swedish Startsida English Artiklar och nyheter Läsarnas frågor och artiklar På gång Kontakt Om oss Böcker
 
 
Gyllene Ord arkiv

Utskriftsvänlig sida utan bilder här
RAY's CORNER
6. Övriga esoteriska och spirituella ämnen
Människans själ
2015-03-13
MÄNNISKANS SJÄL

Ambres beskriver själsförhållandet på följande sätt:

På Jorden finns tvillingsjälarna. De kan vara en man och en kvinna, men kan även vara av samma kön. De kan leva samtidigt men behöver inte göra det. I Dödsriket finner vi den Esoteriska Dubbeln – en man och en kvinna. Ovanför den Esoteriska Dubbeln har vi det Högra Andliga Jaget, HAJ, som är en androgyn varelse.
I kväll, 2015-03-01, berättar Cepheus följande:

Ja, denna modell är korrekt för Stjärnbarnen på Jorden, men inte för Jordmänniskan, där det Högsta Jaget är den Esoteriska Dubbeln. Med Stjärnbarn avses här personer på Jorden vars själ kommer utifrån. När en själ i Dödsriket önskar inkarnera väljer den i Ödesringen, som finns i Dödsriket, ut en Människa på Jorden som den finner sympati för - en liten gosse eller flicka. Men det kan troligen även röra sig om en vuxen person. Alla Jordmänniskor som föds får en egen, helt ny själ. Det skapas således konstant nya själar. Själen stiger ned i Människan i samband med första fosterrörelsen. Troligen frågar själen i Dödsriket den nya själen i Människan på Jorden om lov. Människan på Jorden kan säkert ha fördel av att samarbeta med en erfaren själ från Dödsriket. Utan ett dylikt samarbete lever var själ på Jorden annars sitt liv ensam och utan erfarenhet. De begår ofta misstag och agerar kortsiktigt. Eftersom Jordens population är i växande finns det i dag väldigt många Människor som saknar äldre själars erfarenhet. Därför gör Människan av idag ofta så svåra missbedömningar.

Men om samarbete skall ske, stiger i denna själ den själsliga entiteten i Dödsriket ned och bildar där en identitetsmarkering. Den kan ses som en sammansmältning. När den Jordiska själen återvänder till Dödsriket vid livets slut, är allt som återstår från den tidigare själen identitets-markeringen i den nya själen. Det kan givetvis finnas betydligt fler än en sådan markering beroende på hur många liv som själen från Dödsriket har haft på Jorden.

En utomjordisk själ som inkarnerar till Jorden saknar sådana identitetsmarkeringar. I stället har den en extra själslänk. Den har fem i stället för fyra själslänkar, som jordmänniskorna har. Den femte själslänken, som är unik för utomjordiska själar, består av det Högre Andliga Jaget + samtliga tidigare inkarnationer.
Om en utomjordisk själ haft en ”walk in” i en Människa stannar i denna Mänskliga själ ett minne kvar. Själarna, som befinner sig i Dödsriket, kan inkarnera om de vill men det är inte något tvång. De kan stanna kvar i Dödsriket för alltid om de så skulle önska.

Under 30/40-talen fanns fler själar från Proprion Nestor på Jorden än någon gång tidigare. De var alla ”walk in” i Mänskliga själar. Det var det stora Mörka genombrottsförsöket som misslyckades med Tredje Rikets fall.
 
Tillbaka
 
Inga evenemang inlagda.