Swedish Startsida English Artiklar och nyheter Läsarnas frågor och artiklar På gång Kontakt Om oss Böcker
 
 
Gyllene Ord arkiv

Utskriftsvänlig sida utan bilder här
RAY's CORNER
3. Förändringar att vänta på Jorden
Projekt Själaporten
2014-09-01


Den 16, 29 samt 31 juli 2014 tog Själaportens Ljus kontakt med Yvonne. Jag förstår varför de valde just henne. Yvonne har ett öppet, icke fördömmande sinnelag och hon är effektiv och låter inte gräset växa under sina fötter. Under det sista halvåret har hon dessutom varit den utvalda för kanaliseringar med Kosmos storheter såsom Babytotaliteten Elfs 10 Väktare, Gudomens 14 Budskapsänglar, vår Huvud-Gud Hird samt Ledarna för det gigantiska Ljusa Planetariska Förbundet, Johanthan och Anêss.

Universumen sägs ligga som lökringar på varandra. Man bygger inifrån och ut. Vårt Universum är det äldsta och ligger således innerst. Ljusväktare finns i portarna mellan vart universum där de har till uppgift att spegla vidare all information och lärdom som kommer i deras väg, och så är även fallet med Själaportens Ljus, nedan kallat SL, som finns i vårt Universums port till nästa.

”Vår värld”, säger de, ”befinner sig i utkanten av ert Universum och är porten till nästa universum. Samtidigt är vi porten till de nya universa som skapas genom er förmedling, där ni själva kommer att vara delaktiga i den framtid som ni ännu inte känner till”.

”Genom vår förmedling” skapas således nya universa. Vi är ”medskapare till nya universa” står det igen i ett annat av SL:s dokument. Det är stora ord som jag tror att vi får ta på allvar, hur märkliga de än må vara. SL säger: ”Genom era erfarenheter på Jorden, utvecklas liv och själ i universum efter universum. Ni är Gudomens barn och gudsämne till framtida världar. Men allas vårt ursprung härstammar från ursprungets källa, INTET, som existerar i en vibrerande form utanför alla dessa universa”.

SL vill att vi Människor, och i synnerhet vi stjärnbarn, skall inse att ”vi är solen i våra egna liv”. Vi skall inte sätta ”vårt Ljus under en skeppa”, sade Jesus en gång. Det är samma uppmaning nu som då. Vi måste inse vår storhet och våra dolda anlag. SL skriver: ”Den tid är NU då Mänskligheten mognat, i förstånd, förståelse och andakt”.

Gudomens 14 Budskapsänglar samt Jonathan, ledaren för det Ljusa Planetariska Förbundet sade 2014-05-24 att Människosläktet “blommar” och med detta avser man samma sak som SL just skrivit.

SL säger vidare: ”Var och en av er är utvald… Ni är de som går före för att visa resten av Universum vägen. Gemensamt äger ni uppdraget att ta universum efter universum till högre höjder. Vi ler åt oss själva, då vi förstår era oanade krafter som skjuter i höjden, utan att ni kan hindra dem.

Först nu har INTET öppnat sig för oss i så stor skala att det bokstavligt vänt ut och in på sitt Själv, för att dela med sig och i princip ge upp sitt Själv, för vår skull. INTET kommer därmed att möta sitt Själv genom oss och vi blir INTET:s förlängda arm in i Totaliteten”. Därmed övergår INTET från ett tagande till ett givande väsen. ”INTET har regiserat sin egen version av INTET och är nu redo att möta sitt Själv genom oss”. Vi står inför en ny och ytterst märklig epok i Gudomens och Kosmos historia. SL skriver: ”Vi kan se hela kedjan av händelser från vårt ursprung till detta andetag. Genom INTET:s öppnande för er, har ni nu tillgång till alla era ursprungliga egenskaper och gudomliga gåvor och kan genom dem öppna er för att regissera era egna liv efter alla de inre önskemål som brinner i era hjärtan. Vi betonar här att dessa önskningar gäller det Goda för allt och alla.

Det nu sagda bekräftades 2014-05-24 av Gudomens 14 Budskapsänglar. De sade: ”Kraften är nu etablerad i er och ni formar den framtida maktvägen. Människan har utvecklats och står nu inför en utmaning. Den utmaningen innebär att Mänskligheten som ETT förenas i en gemensam tanke och skapar sig på nytt tack vare den medvetna våglängdens kontakt med sitt ursprung. Enkelt förklarat: Cirkeln är sluten”.

Ni vet alla, av egen erfarenhet, att de Människor, som tidigare upptäckt skaparkraften inom sig, ofta har använt den för egen vinnings skull, och de har skrämt er alla till lydnad för att ni inte skulle upptäcka kraften inom er själva. Därför har INTET inte varit tillgängligt så starkt förrän NU, när merparten av Mänskligheten verkar för det Goda, vill det Goda och värnar om varandras bästa.

Vi har till uppdrag att förtydliga era uppdrag och få er att förstå er betydelse i nuet. Men just nu är ni på Jorden och er uppgift är att vakna och förstå ert gemensamma uppdrag. Tack vare era erfarenheter har olika världar kunnat börja samarbeta, och genom dessa samarbeten har nya vägar kunnat förenas för att bidra till livets utveckling bortom våra egna förmågor. Ni äger verktygen och upptäcksförmågan och vi äger handlingskraften och informationsflödet. Tillsammans skapar vi framtiden.”

SL skriver: ”Kärleken är svaret på alla era frågor, alla era problem, alla era funderingar och alla era förhoppningar. Kärleken är vägen och energin som ger er ork att vandra genom liven. När vi säger att Kärleken är svaret menar vi att för er är det nu bara att tanka Kärlek från INTET. Ursprungets källa, INTET, är endast ren Kärlek – ren skaparkraft. Ur denna Kärlek är vi alla skapade. Alltså ÄR vi endast Kärlek och skall till Kärleksenergin återgå. Mänskligheten har tagit sig genom liv efter liv för att finna denna Kärlekskraft och samtidigt lärt och visat universum efter universum att finna och skapa sitt Själv. Ni har tagit omvägar, som inte varit annat än livserfarenhet och utveckling för alla dessa universa. Er smärta, er sorg, er glädje och er förtvivlan har skapat förutsättningar för nytt liv och nya världar – genom Kärlekens kraft. Den brinner inom er och är ert ursprung. Kärleken är allt och allas ursprung. Därför är Kärleken svaret på alla era frågor och problem.

Ja, detta är SL:s budskap till oss stjärnbarn. De vill att vi skall förstå att ”Dina rötter går djupt bortom jordens atmosfär. De når ända tillbaka till Ditt ursprung, bortom alla universa.” Ja, vid skapelseögonblicket av denna Totalitet, skapade Gudomen även den etersiska Människan till vilken gavs de största av förmågor. Men den eteriska Människan har vilat sedan dess och när Människan äntligen fick en fysisk kropp för cirka 500.000 år sedan, då ruinerades hennes DNA av Anunnaki och Människan förföll i ondska och avskildhet. Så som AT för Tun varit den Förlorade Sonen som Tun aldrig glömt bort, så är Människan för Gudomen det Utvalda Folket, som hamnat i stor ondska, men som nu är på väg att räddas.

SL ber oss ”att stilla vårt sinne, att vistas i tystnad, att andas medvetet” för att därmed ”framkalla vårt ursprungliga Själv, som är Alltet – skapat ur INTET” (det vill säga Gudomen).
Ja, SL jämställer Människan med Alltet, för att påvisa vår närhet och vår storhet. SL säger vidare: ”När Du förstår att hämta fram det som egentligen är Du, förändras Ditt liv till att bli det uppdrag Du är här för att genomföra. Denna signal vibrerar nu genom Universum.”

När SL insåg att detta råd var alltför allmänt förmulerat, för att vi skulle förstå, gav man oss ett mer konkret förslag:

”Föreställ Dig, i Din egen tystnad och ensamhet, att Dina rötter, Dina livsrötter, når bortom allt skapat. De når bortom Alltet genom endast ett enda andetag och sedan ned i INTET:s flod, som flyter under alla universa. Du har tillgång till dess kreativa Kärlekskraft, och kan be om att få regissera Ditt eget liv, för allt och allas bästa i detta NU. Du bara andas in denna tanke, sväljer den inom Dig, lägger all Din tillit till den och släpper den fri inom Ditt väsen.

När Du vänjer Dig och gör denna tankeform i alla Dina handlingar, kommer Kärleken att regissera Ditt liv, precis så som Du vill ha det. Men det är Din egen uppgift att upptäcka denna kraft inom Dig. Alla äger den, så Du är inget undantag, om Du tror det. Du ÄR Kärleken och Du ÄR Skaparkraften inom Dig. Men Du har skrämts bort ifrån denna gudomliga gåva genom alla liv av smärta, fångenskap, rädsla och frusration. Nu har Du, av egen kraft och fri vilja, tagit Dig till den medvetandenivå som frigör Dina inre murar och försätter Dig i det tillstånd där Du kan nå Skaparkraftens ursprung och därigenom regissera Ditt liv så som Du vill ha det.

Ditt uppdrag består i att vara Kärlek i varje andetag och därmed skapare till det liv som Du önskar. Detta speglar sig i Universum och vi, i Själaportens Rike, speglar det vidare till andra universa, vilka lär och utvecklas genom Dig. Du är ETT med Alltet, och Alltet är INTET:s skapelse, skapat ur Kärlekens kraft.

För att förtydliga säger SL:

”Vad Du än möter, tänk Kärlek.
Vad Du än gör, tänk Kärlek.
Vad Du än utsätts för, tänk Kärlek.
Blir Du arg, ledsen eller förtvivlad – omvänd då den energin till Kärlek, och gör något Gott av den.

För Du är Kärlekens kraft på Jorden med uppdrag att utföra Kärlekens frigörelse genom Dina vingar, Dina energier och Din uppenbarelse. Vi speglar allt detta vidare.

SL säger även: ”INTET, Skaparkraftens källa, har aldrig tidigare öppnat sig så kraftfullt som nu. Det beror på att Människan, som är Kärnan i INTET:s skapelse, nu mognat till den medvetandenivå, som gör att hon är mottaglig för högre energier och informationsflöde. Aldrig tidigare har vi speglat så mycket Kärlek från Människan som nu, och aldrig tidigare har vi fått tillbaka så mycket respons av utveckling från andra världar bortom vår. Det är en interaktion mellan INTET och Alltet, mellan Moder och Barn, mellan Kärleken och Tankens kraft, som aldrig tidigare visats oss. Och det är en gåva och ära för oss att få spegla detta vidare.

Så lev och andas Kärlek,
Tänk Kärlek
Och överlämna Dig i Kärlek,
För att där be om och skapa det liv Du vill leva.

Negativa tankar är ett minne blott, och när Du överlämnar Dig i Kärlekens ursprungliga källa, då tar det ljusa, kärleksfulla och omtänksamma över och förändrar er värld!

Människosläktet har endast ett gemensamt uppdrag på Jorden, vilket nu är i sin slutfas, och det är att förverkliga, manifestera, frigöra och uttrycka Kärlek. Kärleken uttrycks och förmedlas bland annat genom kreativitet och skaparglädje.

Det innebär för Dig:
Att älska Dina barn och Dina Medemänniskor,
Att andas och uttrycka Kärlek,
Att älska allt Du gör,
Att i Kärlek arbeta, skapa, andas, leka, spela, dansa, sjunga, le och skratta,
Att älska alla Dina svåra stunder,
Att älska Ditt motstånd,
Att älska Dina fel och misstag, för de är alla genvägar till Lycka.
Att omfamna allt och alla med Kärleksfull tacksamhet.

Du är Kärlek, och behöver bara vara Kärlek i varje andetag, för att utföra Ditt uppdrag.

Ja, SL uppmanar Människan att ”vakna”. Gudomen som under hela denna Totalitets historia varit ett tagande väsen övergår nu, i och med flytten från INTET till FARINGOLAT ESTRA (2014-04-11), till att bli givande, och Människan blir Gudomens förlängda arm in i Skapelsen, in i Totaliteten. 2011-12-31 steg vi in i den 12:e eran och har nu, förutom denna era, endast två eror kvar. Totaliteten består av 14 eror, och de som är kvar är snabba med stark gravitation, snabbt tidsflöde och hög frekvens.

Jag sammarbetar sedan många år direkt med Antroelia och med Proprion Nestor. Men nu, med SL:s förfrågan, är det första gången som någon utanför dessa för mig närstående världar, bett om mitt samarbete. Självklart ställer jag upp. Jesus sade en gång: ”Gån ut och gören alla Människor till mina lärjungar.” Vi kan göra som han gjorde. Vi kan på möten lära upp människor som sedan lär upp andra. Den tekniken användes i MLM (Multi Level Mrketing) där den visat sig framgångsrik. Låt oss skapa en massrörelse.

Samtidigt håller sig Gudomen avvaktande. De har inte avslöjat sin stora plan. Eller har de redan gjort det? 2014-07-15 sågs Rebecca och jag på ”vårt” konditoriet. Jag beskrev då för Rebecca två aktuella teorier:

1. Ambres selekteringsteori som han 1979 beskrev på följande sätt:
”När spiralens tidvattenvåg når den nya eran, måste ni rida på dess sjudande kam eller bli lämnade bakom i väntan på att nästkommande våg skall föra er framåt. Mångtusende år och ändlösa inkarnationer ligger mellan varje tids-våg. Älskade barn, aktivera er till ett vaknande här och nu. Tiden är kort, det hastar!”
2. Teorin Den kritiska massan.
Denna teori säger att när tillräckligt många Människor har avslöjat ”det yttersta tyranniet” och Människans situation, då ”poppar” Människan upp en bit i frekvens in i den Nya Andliga Tidsåldern för Människan.
Jag bad Rebecca att kolla med Tun vilken av de två teorierna som var sann. ”Ingendera”, svarade Tun. ”Människan skapades en gång av Gudomen och begåvades då med ytterst avancerade känslor – de förnämsta som någon ras i Kosmos berikats med. Situationen var emellertid den att man blev tvingad att släppa ut Människan innan skapelsearbetet var fulländat. Varför man tvingades göra detta val är inte känt. Gudomen insåg att det känslosystem man givit Människan, hur fint det än må vara, samtidigt skulle komma att bli Människans akilleshäl. Det är de förfinade känslorna som är det yttersta upphovet till alla konflikter på Jorden. Utan dessa svallande känslor skulle det gå lättare för Människan att komma överens och att överbrygga motsättningar.
Därför lade Gudomen samtidigt in en parameter mot känslor. Vid ett visst tillfälle, som inte är känt, utlöser denna parameter ett avtrubbningsskeende som gäller Människans känslor. När det sker, äger det rum ögonblickligen och tidpunkten härför är nu mycket nära. Den stora avtrubbningen kommer att äga rum innan utomjordingen kommer till Jorden och den avser hela Mänskligheten. Utomjordingen är nämligen rädd för att bli bemött med kärnvapen, vilket man genom avtrubbningen hoppas att bli förskonad från.

Med avtrubbade känslor kommer det bli lättare för Människan att komma överens. Strävan efter pengar och makt kommer att mildras. I avsaknad av de svallande känslorna kommer det bli lättare att uppnå fredsplaner. Yttringar av avundsjuka och svartsjuka kommer att mildras. Skiljaktigheter mellan religionsyttringarna, som till exempel mellan shia- och sunnimuslimer och mellan kristna och islamister, kommer inte längre betyda något. Människan kommer att slippa sin oro och ångest. Vi blir alla lugnare och mer harmoniska”.
London 2014-08-04
Ray Rose

Ray Rose är författare till bokverket De Dolda Ikonerna som omfattar fyra volymer varav nummer ett ”Uppdraget” och nummer två ”Rymdresor” hittills är utkomna.
Du kan läsa mer om Ray Rose på www.cosmology.nu.

Not 1. Ordet ”universa” är medvetet stavat på detta vis. I svenska språket är universum även en pluralform, vilket är mycket störande då slutändelsen –um antyder slutenhet och begränsning, vilket definitivt inte är fallet med Totalitetens oräkneliga universa.
Not 2. Tun är Ray Rose närmast Högre Andliga Jag. Han tillhör de Äldste och är ledare för Antroelia, av stjärnbarnen på Jorden numera ofta felaktigt kallat Agartha. Antroelia är Gudomens Ljusa arm in i Totaliteten, summan av alla universa. Antroelia har samma longitud och latitud som planeten Jorden, men ligger för den skull inte i Jorden, så som ofta felaktigt anföres. Antroelia är en egen planet och ligger i värld 5, dimension 5 samt i en annan tid. Därför kan Antroelia dela plats med Jorden utan att ligga i Jorden.
Not 3. Hird är den Gud som Jesus bad till. Många tror att han bad till den bibliska Guden Jahvé, vilket således inte är fallet.
 
Tillbaka
 
Inga evenemang inlagda.